Lời thông báo từ Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời
Lời thông báo từ Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời

“Chúng tôi sẽ vô cùng nhớ tất cả các bạn, nhưng đây là một phép thử của ý chí, của lòng người. Và chắc chắn rằng, những ngày tháng tươi đẹp đang chờ đợi ở phía trước.” – Giám đốc Âm nhạc/ Nhạc trưởng Olivier Ochanine.

“Chúng tôi sẽ vô cùng nhớ tất cả các bạn, nhưng đây là một phép thử của ý chí, của lòng người. Và chắc chắn rằng, những ngày tháng tươi đẹp đang chờ đợi ở phía trước.” – Giám đốc Âm nhạc/ Nhạc trưởng Olivier Ochanine.

“Chúng tôi sẽ vô cùng nhớ tất cả các bạn, nhưng đây là một phép thử của ý chí, của lòng người. Và chắc chắn rằng, những ngày tháng tươi đẹp đang chờ đợi ở phía trước.” – Giám đốc Âm nhạc/ Nhạc trưởng Olivier Ochanine.

Lời thông báo từ Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời
Lời thông báo từ Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời

“Chúng tôi sẽ vô cùng nhớ tất cả các bạn, nhưng đây là một phép thử của ý chí, của lòng người. Và chắc chắn rằng, những ngày tháng tươi đẹp đang chờ đợi ở phía trước.” – Giám đốc Âm nhạc/ Nhạc trưởng Olivier Ochanine.

“Chúng tôi sẽ vô cùng nhớ tất cả các bạn, nhưng đây là một phép thử của ý chí, của lòng người. Và chắc chắn rằng, những ngày tháng tươi đẹp đang chờ đợi ở phía trước.” – Giám đốc Âm nhạc/ Nhạc trưởng Olivier Ochanine.

“Chúng tôi sẽ vô cùng nhớ tất cả các bạn, nhưng đây là một phép thử của ý chí, của lòng người. Và chắc chắn rằng, những ngày tháng tươi đẹp đang chờ đợi ở phía trước.” – Giám đốc Âm nhạc/ Nhạc trưởng Olivier Ochanine.

previous arrow
next arrow
Xem thêm...